Tập huấn nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin cho quản trị mạng của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tại Hà Nam

Từ ngày 26/5 - 30/5/2014, Công ty VSD Việt Nam cùng với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức lớp tập huấn nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin cho 25 quản trị mạng của các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố.

Trong thời gian 05 ngày, các học viên được giảng viên là cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông cùng với chuyên gia công nghệ thông tin tại Hà Nội truyền đạt kiến thức và hướng dẫn thực hành các nội dung: Sử dụng và quản trị phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp; sử dụng và quản trị hệ thống thư điện tử của tỉnh; tình hình an ninh mạng trong giai đoạn hiện nay; cách phát hiện và phòng, tránh máy tính bị nhiễm virus; hướng dẫn sử dụng mật khẩu an toàn; hướng dẫn sử dụng an toàn thư công vụ (theo tiêu chuẩn của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam).

Ông Lê Ngọc Việt, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông khai mạc lớp tập huấn

Cuối đợt tập huấn, các học viên được tham gia thực hiện bài kiểm tra gồm cả phần lý thuyết và thực hành.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được trang bị thêm kiến thức bổ ích phục vụ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin tại cơ quan./.

Các tin khác