Huyện Sơn Động: Đưa vào sử dụng phần mềm kiểm soát việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được hưởng trợ cấp từ ngân sách Nhà nước.

Xuất phát từ thực trạng nhiều đối tượng ngân sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế được cấp trùng nhiều thẻ BHYT, UBND huyện Sơn Động đã phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam xây dựng phần mềm Quản lý đối tượng hưởng hỗ trợ BHYT từ ngân sách Nhà nước.

Cán bộ VSD hướng dẫn sử dụng phần mềm

Đồng chí: Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo lớp tập huấn

Sau hơn 3 tháng xây dựng, phần mềm đã hoàn thành và ngày 20/9/2013, UBND huyện Sơn Động đã phối hợp với Công ty VSD triển khai tập huấn cho đối tượng là lãnh đạo, chuyên viên Phòng Lao động Thương binh và Xã hội; lãnh đạo UBND các xã, thị trấn và công chức lao động thương binh xã hội cấp xã. Phần mềm quản lý đối tượng hưởng hỗ trợ BHYT từ ngân sách Nhà nước quản lý đối tượng theo nhiều tiêu chí như: Số chứng minh thư nhân dân, số sổ hộ khẩu, nơi cư trú, ngày tháng năm sinh, họ và tên, loại đối tượng, … giúp quản lý chặt chẽ, mỗi đối tượng chỉ được cấp hỗ trợ 01 thẻ BHYT, khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ như hiện nay. Phần mềm sẽ cảnh báo khi thông tin đối tượng có sự tương đồng hoặc trùng nhau lúc nhập liệu hoặc duyệt danh sách. Trích xuất thông tin, dữ liệu thống kê báo cáo theo nhiều tiêu chí khác nhau. Ngoài ra, phần mềm còn tạo ra cơ sở dữ liệu các đối tượng: người dân tộc thiểu số, người có công và thân nhân người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người thuộc hộ nghèo và cận nghèo, các đối tượng chính sách, …. hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội.

Phần mềm được viết trên nền DotNet Framework 4.0 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2008, có cấu trúc đơn giản, dễ hiểu, nhập liệu thuận tiện, nhanh chóng bằng việc hỗ trợ nhập liệu bằng giao diện form nhập truyền thống và nhập toàn bộ danh sách bằng file Excel; người dùng truy cập qua internet mọi nơi, mọi lúc. Phần mềm sẽ được triển khai ngay sau khi tập huấn.

Các tin khác