Dịch vụ

Tư vấn và Thiết kế hệ thống Với các chuyên gia thiết kế hệ thống mạng có nhiều kinh nghiệm trong việc thiết kế và triển khai hệ thống...
Triển khai Hệ thống thư Email Domino Hệ thống Mail Lotus Domino của IBM hỗ trợ các giao thức về gửi nhận mail như là Simple Mail Transfer...
Triển khai Hệ thống thư Email Exchange Exchange Server là phần mềm máy chủ do Microsoft phát triển chuyên phục vụ các giải pháp e-mail và trao...
Cung cấp phần mềm bản quyền Công ty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam cung cấp cho quý khách hàng những phần mềm bản quyền của các hãng...
Giải pháp truyền thông hợp nhất Lync Server Lync là một thương hiệu mới của Microsoft chuyên giải quyết bài toàn liên quan đến trao đổi thông tin...
Tư vấn cung cấp giải pháp an ninh mạng Chúng tôi chuyên tư vấn và cung cấp các giải pháp an toàn, an ninh thông tin mạng.