Sản phẩm

Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Giải pháp Dịch vụ công trực tuyến của Công ty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam được ra đời xuất phát từ nhu cầu thực tế của việc áp dụng “cơ chế một cửa điện tử” vào việc giải quyết các loại hồ sơ, thủ tục cho tổ chức, công dân tại các cơ quan hành chính nhà nước.

Công ty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam đã được Cục Bản Quyền Tác Giả cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả số 6945/2016/QTG ngày 12/12/2016.

Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Hệ thống được phát triển trên công nghệ hiện đại và từ quy trình nghiệp vụ thực tế của nhiều địa phương, đơn vị khác nhau, Công ty cổ phần công nghệ VSD Việt Nam chắc chắn sẽ triển khai thành công và đem lại những lợi ích to lớn cho quý khách hàng.

Hệ thống đáp ứng hoàn chỉnh theo từng quy trình của cơ quan hành chính nhà nước, hỗ trợ trực tuyến việc trao đổi giữa cán bộ nhà nước và người dân.

Việc tiếp nhận và hoàn trả hồ sơ được thao tác nhanh và chuyển trực tiếp đến người dân thông qua các phản hồi khi người dân truy cập.

Giao diện Trang chủ

II. CHỨC NĂNG HỆ THỐNG

1. Gửi hồ sơ trực tuyến qua mạng.

2. Tra cứu hồ sơ qua mạng.

3. Xem nội dung hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính qua mạng.

4. Xem và tải biểu mẫu đơn, tờ khai qua mạng.

5. Xem và tải các văn bản hướng dẫn, văn bản pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính.

6. Đánh giá thái độ phục vụ của cán bộ đối với người dân/doanh nghiệp.

7. Đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính cho người dân/doanh nghiệp.

8. Theo dõi tình hình giải quyết hồ sơ qua mạng.

9. Nhận thông báo yêu cầu hoàn thiện, bổ sung hồ sơ qua mạng, email, SMS.

10. Nhận thông báo hồ sơ đã hoàn thành giải quyết qua mạng, email, SMS.

11. Nhận kết quả thực hiện thủ tục hành chính qua đường bưu điện (Dịch vụ công mức độ 4).

Giao diện Gửi hồ sơ trực tuyến

III. CÔNG NGHỆ

Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến được xây dựng dựa trên:

- Nền tảng Microsoft Net Framework 4.0/4.5.

- Cơ sở dữ liệu SQL 2008 R2 trở lên.

- Giao tiếp với cơ sở dữ liệu qua XPO (eXpress Persisten Objects).

- Internet Information Services (IIS) 7.5 trở lên.

IV. ĐƠN VỊ ĐÃ TRIỂN KHAI

STT

ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI

1

UBND Huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam

2

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Cao Bằng

3

Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Hưng Yên

4

19 Sở - Ban – Ngành/10 Huyện/các Xã tỉnh Hà Giang

5

7 Huyện/Thành phố, các Xã tỉnh Lai Châu

 

Sản phẩm khác