Sản phẩm

Hệ thống Quản lý cán bộ công chức, viên chức

I. GIỚI THIỆU CHUNG

Hệ thống Quản lý cán bộ công chức, viên chức là giải pháp tổng thể được thiết kế và xây dựng áp dụng cho khối cơ quan Nhà nước. Qua đó giúp cho các cơ quan Nhà nước theo dõi quá trình biến đổi thông tin của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình công tác từ khi bắt đầu vào cơ quan cho đến nghỉ hưu. Hệ thống giúp các đơn vị có thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức quản lý hồ sơ nhân sự hiệu quả, giảm chi phí, thời gian, công sức, thuận tiện trọng việc tra cứu tìm kiếm hồ sơ cán bộ công chức, viên chức. Hệ thống phần mềm có các chức năng phân quyền đến từng phòng, ban, CBCC, CV được phép xem, sửa, xóa… đảm bảo tính bảo mật của hồ sơ.

Giao diện Trang chủ

II. CHỨC NĂNG

- Quản lý thông tin hồ sơ cán bộ.

- Quản lý quá trình biên chế hợp đồng, quá trình công tác, quá trình đào tạo bồi dưỡng, quá trình khen thưởng kỷ luật, quá trình lương, quá trình bảo hiểm, quá trình kiêm nhiệm biệt phái….

- Quản lý hồ sơ Đảng viên, Đoàn viên….

- Quản lý thông tin thành phần gia đình.

- Quản lý thời điểm nâng lương.

- Quản lý thời điểm nghỉ hưu.

- Quản lý quá trình điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm.

- Quản lý quy hoạch cán bộ.

- Đánh giá cán bộ công chức, viên chức.

- Tra cứu và tìm kiếm cán bộ.

- Thống kê và Báo cáo theo các tiêu chí của cán bộ, công chức, viên chức.

- In Sơ yếu lý lịch theo mẫu.

Giao diện Quản lý hồ sơ

III. CÔNG NGHỆ

Hệ thống Quản lý Cán bộ, Công chức, Viên chức được xây dựng dựa trên:

- Nền tảng Microsoft Net Framework 4.0/4.5.

- Cơ sở dữ liệu SQL 2008 R2 trở lên.

- Giao tiếp với cơ sở dữ liệu qua LinQ, sử dụng ngôn ngữ lập trình C#.

- Internet Information Services (IIS) 7.5 trở lên.

IV. ĐƠN VỊ ĐÃ TRIỂN KHAI

STT

ĐƠN VỊ ĐàTRIỂN KHAI

1

Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên

 

Sản phẩm khác