Demo - Tài liệu

Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành

Tài liệu giới thiệu

Link dùng thử sản phẩm

STT

Tài khoản

Mật khẩu

Vai trò

1 vt 1 Văn thư
2 ct 1 Chủ tịch
3 tpvx 1 Trưởng phòng
4 tpnv 1 Trưởng phòng
5 cvp 1 Chánh văn phòng
6 pcvp 1 Phó Chánh VP
7 cv1vx 1 Chuyên viên
8 cv2vx 1 Chuyên viên

 

Hướng dẫn sử dụng

1. Tài liệu dành cho vai trò Văn thư

2. Tài liệu dành cho vai trò Lãnh đạo

3. Tài liệu dành cho vai trò Chuyên viên

4. Tài liệu dành cho vai trò Quản trị

5. Tài liệu Module Lịch công tác

6. Tài liệu cấu hình nhắc việc Desktop

Sản phẩm khác